1. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website mansaosaigon.com thuộc quyền sở hữu của Màn sáo Sài Gòn (sau đây gọi chung là “Màn sáo Sài Gòn”).

Chính Sách này mô tả cách Màn sáo Sài Gòn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Màn sáo Sài Gòn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Màn sáo Sài Gòn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Màn sáo Sài Gòn.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Màn sáo Sài Gòn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Màn sáo Sài Gòn không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. VỀ VIỆC LƯU GIỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN RIÊNG

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Màn sáo Sài Gòn, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Màn sáo Sài Gòn, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Màn sáo Sài Gòn bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

Màn sáo Sài Gòn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Màn sáo Sài Gòn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Màn sáo Sài Gòn. Khi thu thập dữ liệu, Màn sáo Sài Gòn thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Màn sáo Sài Gòn bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Màn sáo Sài Gòn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Màn sáo Sài Gòn.

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Màn sáo Sài Gòn lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Màn sáo Sài Gòn. Sau khi thời hạn này kết thúc, Màn sáo Sài Gòn sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Màn sáo Sài Gòn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Màn sáo Sài Gòn, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Màn sáo Sài Gòn phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Màn sáo Sài Gòn có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Màn sáo Sài Gòn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Màn sáo Sài Gòn;

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Màn sáo Sài Gòn;

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. VỀ VIỆC LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Màn sáo Sài Gòn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Màn sáo Sài Gòn tại mansaosaigon.com.

Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Màn sáo Sài Gòn từ các website khác không phải là website chính thức của Màn sáo Sài Gòn.

2.5. VỀ VIỆC CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Màn sáo Sài Gòn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Màn sáo Sài Gòn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Màn sáo Sài Gòn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Màn sáo Sài Gòn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Màn sáo Sài Gòn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Màn sáo Sài Gòn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Màn sáo Sài Gòn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Màn sáo Sài Gòn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong Tập Đoàn Vingroup và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Màn sáo Sài Gòn: Màn sáo Sài Gòn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn VinGroup, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Màn sáo Sài Gòn. Việc chia sẻ này giúp Màn sáo Sài Gòn có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Màn sáo Sài Gòn: Màn sáo Sài Gòn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Màn sáo Sài Gòn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Màn sáo Sài Gòn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Màn sáo Sài Gòn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Màn sáo Sài Gòn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

2.6. SỬ DỤNG COOKIE

Màn sáo Sài Gòn cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Màn sáo Sài Gòn… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Màn sáo Sài Gòn hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. LIÊN HỆ, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Màn sáo Sài Gòn 0899009006 hoặc gửi email đến địa chỉ: mansaosky@gmail.com